Welkom


Tripart Adviesgroep B.V. adviseert en ondersteunt bedrijven en instellingen bij de kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieu aspecten van hun producten en organisatie.

Moderne ondernemingen hebben in deze tijd in toenemende mate te maken met eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, en milieu (KVGM). Overheden, zakelijke partners en consumenten verlangen hoogwaardige en veilige producten en dat binnen de bedrijven de processen beheerst verlopen en geborgd zijn. Managementsystemen, die effectief en efficiënt zijn, voorzien in het vervullen van bovenstaande behoeften en/of eisen van overheden en opdrachtgevers. Door toepassing van deze systemen zullen onder andere de faalkosten verminderen, ongevallen vermeden worden, het ziekteverzuim afnemen en de producten of dienstverlening beter aansluiten op de wensen van de klant. De toenemende concurrentie enerzijds en aandacht voor de kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieu aspecten anderzijds vragen om voortdurende verbetering van de prijs / kwaliteitsverhouding en de wijze waarop de activiteiten binnen organisaties worden geregeld en uitgevoerd. Een goed managementsysteem is van groot belang voor groei en/of continuïteit van de organisatie en zal de concurrentiepositie ten goede komen.

De toegevoegde waarde van Tripart wordt gevonden in een praktische benadering van adviseurs die een hoge mate van expertise op de KVGM-aspecten combineren met een ruime ervaring in het opzetten en onderhouden van gebruiksvriendelijke systemen.

Ook voor Tripart is voortdurende verbetering van de organisatie hierbij de doelstelling. Deze aanpak leidt tot een zeer sterke prijs/kwaliteitverhouding. Hierdoor besluiten veel relaties Tripart jaarlijks in te schakelen voor het management van hun KVGM-aspecten. De Tripart-adviseurs werken tevens als auditor voor diverse certificerende instellingen en grote organisatie. Dit is zowel een bevestiging van hun kwaliteit als een garantie voor een goed functionerend systeem in uw organisatie.